jikji

Jikji

Jikjisimcheyojol ataupun ringkasannya Jikji adalah buku paling lama yang ditulis tentang doktrin Buddha dan dicetak menggunakan alat cetak logam mudah-alih. Jikji telah ditulis 70 tahun terlebih dahulu berbanding Kitab 42 Baris(tahun 1455) oleh Gutenberg di Jerman.Di dalam buku ini tertulis bahawa anak murid penulis buku itu, Baegun Hwasang telah mencetaknya menggunakan alat cetak logam mudah-alih di kuil Heungdoeksa, Chongju pada Julai tahun 1377. Terdapat dua jilid tetapi hanya satu jilid sahaja yang dijumpai dan ianya kini disimpan di Perpustakaan Awam Perancis. Pada September tahun 2001, ia diiktiraf sebagai Memori Dunia.

Contact Us

VANK
2nd floor, 30, Bomundong4-ga,Seongbukgu, Seoul, Republic of Korea

Email Us
Find us on Youtube
Find us on Flickr