gayageum

Muzik Korea

Musik Korea terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama ialah muzik yang perlahan yang diminati oleh golongon atasan dan raja dan yang kedua ialah muzik yang rancak yang diminati rakyat biasa. Antara contoh bahagian muzik yang pertama yang terkenal ialah Jongmyojeryeak yang dimainkan pada acara keagamaan pada zaman Joseon. Yang kedua pula ialah muzik yang dimainkan [...]

Category: Gaya “han” · Tags: ,

Contact Us

VANK
2nd floor, 30, Bomundong4-ga,Seongbukgu, Seoul, Republic of Korea

Email Us
Find us on Youtube
Find us on Flickr