jikji1

Statments of specialists and world leader on Jikji

Al-Gore, Naib Presiden Amerika Syarikat Pada tahun 1995 di Brussel, Belgium, pada Persidangan Menteri Telekomunikasi G7, beliau berkata bahawa Korea telah mencipta alat cetak logam mudah-alih yang terawal di dunia. Tetapi berbeza dengan Eropah, ia gagal mengembangkan budaya Korea melalui penciptaannya. Dan pada 2005 pula, di Forum Digital Seoul, beliau berkata bahawa revolusi digital Korea [...]

Category: Jikji · Tags: , , ,

Contact Us

VANK
2nd floor, 30, Bomundong4-ga,Seongbukgu, Seoul, Republic of Korea

Email Us
Find us on Youtube
Find us on Flickr